Tin tức

Thành lập từ năm 2001 tại thủ đô Hà Nội, hằng năm, Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Việt nam được bộ tài chính, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam công bố trong danh sách tổ chức đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập cho các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam

Các dịch vụ khác của công ty kiểm toán tư vấn Việt Nam

Trung tâm đào tạo ATICvietnam cung cấp nhiều chương trình được thiết kế phù hợp với các nhu cầu đào tạo khác nhau. Với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực: kiểm toán, kế toán, thuế, quản trị tài chính, quản lý rủi ro...chúng tôi đem đến cho học viên một phương pháp đào tạo mới “đào tạo truyền nghề”.

Cuộc kiểm toán sẽ được tiến hành theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam. Công tác kiểm toán của chúng tôi luôn tập trung vào những lĩnh vực có tính rủi ro cao hơn, những lĩnh vực này sẽ được xác định trong quá trình kiểm toán và cùng thảo luận với Ban lãnh đạo Công ty

Dịch vụ
Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Phạm vi công việc kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo các quy định tại thông tư số 33/2007/TT- BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007 sửa đổi bổ sung một số điểm của thông tư số 33/2007/TT- BTC ngày 9/4/2007 và các văn bản pháp lý khác có liên quan khác cho từng ngành đặc thù.

Kiểm toán Báo cáo tài chính

Cuộc kiểm toán sẽ được tiến hành theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam. Công tác kiểm toán của chúng tôi luôn tập trung vào những lĩnh vực có tính rủi ro cao hơn, những lĩnh vực này sẽ được xác định trong quá trình kiểm toán và cùng thảo luận với Ban lãnh đạo Công ty

Nguyên tắc xây dựng mức phí dịch vụ kiểm toán

Chúng tôi đưa ra mức phí phù hợp với chất lượng dịch vụ cao, điều mà các Công ty rất quan tâm. Chúng tôi cũng hiểu rằng đôi khi rất khó khăn trong việc phân biệt giữa việc thực hiện dịch vụ của một số công ty cạnh tranh với cá mức phí khác nhau. Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho Quý công ty làm tăng giá trị cam kết, nhờ vào sự chủ động trong việc đưa ra các ý kiến tư vấn. Nói một cách khác, chúng tôi sẽ đưa ra các ý tưởng cho Quý công ty, không chỉ dừng lại ở các vấn đề mà Quý công ty yêu cầu.